fbpx Skip to main content

Planujesz zaciągnąć kredyt? Zdolność kredytowa jest kluczowym czynnikiem decydującym, czy bank udzieli Ci kredytu. Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega analiza kredytowa banku, jak obliczyć zdolność kredytową na własne potrzeby, a także jak skutecznie ją budować, aby zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu w przyszłości.

Czym jest zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa ocenia, czy dana osoba jest w stanie spłacić kredyt. To wskaźnik określający prawdopodobieństwo terminowej spłaty rat kredytu. Banki i inne instytucje finansowe posługują się zdolnością kredytową do oceny ryzyka związanego z udzieleniem kredytu.

Co wpływa na zdolność kredytową

W procesie oceny zdolności kredytowej banki analizują ilościowe  i jakościowe aspekty finansowe wnioskodawcy. Do analizy ilościowej zalicza się udokumentowane dochody, miesięczne koszty utrzymania oraz obecne zadłużenie. W analizie jakościowej banki biorą pod uwagę historię kredytową wnioskodawcy, zwracając się do Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz biur informacji gospodarczych, aby sprawdzić wiarygodność finansową klienta​​.

Podczas oceny zdolności kredytowej, bank bierze pod uwagę:

  • Uzyskiwane dochody

Regularne i stabilne źródła dochodu są ważne, ponieważ zwiększają prawdopodobieństwo terminowej spłaty kredytu.

  • Miesięczne wydatki

Wysokość miesięcznych wydatków wnioskodawcy, w tym obciążeń wynikających z innych zobowiązań kredytowych, ma wpływ na zdolność do spłaty nowego kredytu.

  • Historia kredytowa

Obejmuje informacje o poprzednich kredytach, terminowości spłat i historii zadłużenia. Dobra historia kredytowa zwiększa szanse na uzyskanie kredytu.

  • Stabilność zatrudnienia i kariera

Długość zatrudnienia i stabilność na obecnym stanowisku pracy świadczą o stałości dochodów, co ma wpływ na zdolność kredytową.

  • Wartość zabezpieczenia

W przypadku kredytów hipotecznych istotna jest wartość zabezpieczenia, np. wartość nieruchomości.

  • Wiek i inne czynniki osobiste

Wiek wnioskodawcy i czynniki osobiste, takie jak liczba osób na utrzymaniu, mogą być brane pod uwagę pod kątem długoterminowej zdolności do spłaty kredytu.

Jak sprawdzić zdolność kredytową

Planując zaciągnięcie kredytu, warto najpierw przeprowadzić własną ocenę zdolności kredytowej. Pozwoli to określić, czy masz realne szanse na uzyskanie finansowania i o jaką kwotę kredytu lub pożyczki możesz się starać.

Na początek warto sprawdzić swoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Zdarza się, że kredytobiorcy nie pamiętają o wszystkich swoich zobowiązaniach, np. naliczonych odsetkach z powodu różnic kursowych, które mogą negatywnie wpłynąć na ocenę kredytową.

Najprostszym i najszybszym sposobem na weryfikację zdolności kredytowej jest skorzystanie z internetowego kalkulatora. Po wprowadzeniu niezbędnych danych kalkulator szybko oszacuje maksymalną kwotę kredytu, jaką możesz otrzymać. Należy jednak pamiętać, że wyniki uzyskane z kalkulatora są tylko orientacyjne i ostateczna decyzja kredytowa zależy od analizy banku.

Jak zbudować zdolność kredytową

Budowanie zdolności kredytowej to proces wymagający przemyślanego działania i odpowiedniego zarządzania finansami. Jest istotne zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją historię kredytową, jak i dla tych, którzy pragną poprawić swoją aktualną ocenę zdolności kredytowej. Podjęcie odpowiednich kroków i dokonywanie świadomych decyzji finansowych może istotnie wpłynąć na sposób, w jaki banki i instytucje finansowe postrzegają potencjalnego kredytobiorcę.

  1. Płacenie rachunków na czas

Terminowe opłacanie rachunków ma znaczenie. Seria opóźnień w płatnościach może negatywnie odbić się na Twojej zdolności kredytowej.

  1. Otwarcie karty kredytowej

Posiadanie karty kredytowej i odpowiedzialne zarządzanie nią to efektywna metoda na rozwijanie zdolności kredytowej. Korzystanie z karty do określonych wydatków, a następnie punktualne spłacanie salda pokazuje pożyczkodawcom, że potrafisz odpowiedzialnie zarządzać długiem.

  1. Budowanie historii kredytowej

Zaciągnięcie niewielkiej pożyczki i jej punktualna spłata przyczyni się do budowania pozytywnej historii kredytowej. Może to być mała pożyczka na zakup sprzętu AGD lub urządzeń elektronicznych. Istotne jest, aby wysokość pożyczki była dostosowana tak, aby jej spłata nie stanowiła znacznego obciążenia dla budżetu.

  1. Monitorowanie raportu kredytowego

Systematyczne sprawdzanie raportu kredytowego umożliwia wczesne wykrycie i uregulowanie błędów, które mogą mieć negatywny wpływ na Twoją zdolność kredytową.

Podsumowanie

Zdolność kredytowa jest kluczowym wskaźnikiem dla banków i instytucji finansowych, umożliwiającym ocenę zdolności osoby do spłaty kredytu. Analiza zdolności kredytowej uwzględnia wiele czynników, w tym dochody, miesięczne wydatki, historię kredytową, stabilność zatrudnienia i wartość zabezpieczenia. Warto podkreślić, że procedury oceny zdolności kredytowej mogą różnić się w zależności od banku. Odrzucenie wniosku kredytowego w jednej instytucji nie jest równoznaczne z odmową w innej, dlatego warto rozważyć różne opcje i porównać oferty poszczególnych banków.

Jakub Świder

Jakub Świder

Pełen optymizmu i energii miłośnik sportów siłowych. Ze sprzedażą związany od początku swojej kariery zawodowej. Pasjonat rynku nieruchomości z dużym doświadczeniem w branży. Komunikatywność oraz wytrwałość pozwalają mu osiągnąć postawione sobie cele oraz nawiązywać nowe znajomości. Stale poszerza swoje horyzonty i doskonali umiejętności sprzedażowe, dlatego też w minionym czasie wyróżnił się jako lider sprzedaży w branży nieruchomości. Każde spotkanie i kontakt z klientem traktuje indywidualnie. Potrafi doskonale słuchać i rozumie potrzeby swoich kontrahentów co pozwala mu w pełni zrealizować ich oczekiwania.

Skontaktuj się z nami!