fbpx Skip to main content

Zakup pierwszego mieszkania jest szczególnym wyzwaniem zwłaszcza dla młodych ludzi. Jednak z pomocą programów rządowych, takich jak Bezpieczny Kredyt 2%, marzenie o własnym kącie staje się bardziej osiągalne. Dowiedz się, jak działa program i jakie warunki trzeba spełnić, aby z niego skorzystać.

Na czym polega program Bezpieczny Kredyt?

Program Bezpieczny Kredyt 2% to inicjatywa rządowa, która została stworzona w odpowiedzi na rosnące ceny nieruchomości i wzrastające koszty kredytów hipotecznych. Jest to kredyt udzielany przez banki, ale z dodatkową korzyścią w postaci rządowej dopłaty, która obniża obciążenie finansowe kredytobiorców. Program jest skierowany do osób, które stoją przed wyzwaniem zakupu pierwszego mieszkania lub domu albo planują budowę własnego domu.

Bezpieczny Kredyt — warunki

 1. Kto może ubiegać się o kredyt

Program dostępny jest dla osób do 45 roku życia — singli, małżonków oraz par w związkach nieformalnych z co najmniej jednym dzieckiem. W przypadku małżonków i par wystarczy, że jeden z partnerów nie przekroczył 45 roku życia, aby mogli wspólnie ubiegać się o kredyt. 

Program przeznaczony jest dla osób, które w momencie wnioskowania nie posiadają i nigdy wcześniej nie posiadały:

 • prawa własności do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 • spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
 1. Cel kredytu

Program umożliwia uzyskanie kredytu hipotecznego na:

 • zakup domu albo mieszkania z rynku pierwotnego lub wtórnego, 
 • zakończenie rozpoczętej budowy domu rodzinnego,
 • budowę domu rodzinnego w tym zakup nieruchomości pod budowę.
 1. Wysokość kredytu

Maksymalna kwota kredytu dla jednej osoby — 500 tys. zł. 

Maksymalna kwota kredytu dla małżeństwa lub pary wychowującej co najmniej jedno dziecko — 600 tys. zł​​.

W przypadku kredytów na dokończenie budowy domu istnieją inne limity:

 • maksymalna kwota kredytu, gdy wartość działki i rozpoczętej budowy nie przekracza 200 tys. zł — 500 tys. zł dla singli oraz 600 tys. zł dla małżeństw i par wychowujących co najmniej jedno dziecko,
 • maksymalna kwota kredytu, gdy wartość działki i rozpoczętej budowy przekracza 200 tys. zł — 100 tys. zł dla singli i 150 tys. zł dla małżeństw i par wychowujących co najmniej jedno dziecko.
 1. Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu przez pierwsze 10 lat spłaty jest stałe i wynosi 2% + koszty marży banku​​​​. Po 10 latach kredyt zostanie oprocentowany zmienną stopą.

 1. Dopłaty do rat

Program oferuje dopłaty do rat kredytu przez pierwsze 10 lat spłaty. Wysokość dopłaty obliczana jest jako różnica między stałą stopą procentową (ustaloną na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach, pomniejszonego o marżę) a stawką 2% obowiązującą w ramach kredytu.

 1. Wkład własny

Kredyt dla młodych wymaga od kredytobiorców wniesienie wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu o maksymalnej kwocie 200 000 zł​​​​​​. 

Program można połączyć z programem Mieszkanie bez wkładu własnego. W takich przypadkach możliwe jest uzyskanie gwarancji wkładu własnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu nawet osoby bez oszczędności mogą ubiegać się o kredyt.

Bezpieczny Kredyt a zdolność kredytowa

Dzięki programowi więcej osób może zrealizować swoje marzenie o własnym domu lub mieszkaniu. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w rekomendacji S, które dotyczą sposobu liczenia zdolności kredytowej w kontekście programu. 

Normy umożliwiają obliczanie zdolności kredytowej klientów na podstawie raty po zastosowaniu rządowej dopłaty. Dzięki temu zdolność kredytowa jest o około 30% wyższa niż w przypadku standardowych ofert kredytów hipotecznych bez rządowych dopłat. 

Przykładowo, jeśli klient ma zdolność kredytową na poziomie 100 tys. zł, to w ramach programu może ubiegać się o kredyt w wysokości 131 tys. zł. Analogicznie, dla wyższych kwot zdolność kredytowa wzrasta proporcjonalnie, dając kredytobiorcom większe możliwości finansowe​​.

Zmiany mają szczególne znaczenie dla osób, które wcześniej nie kwalifikowały się do uzyskania kredytu hipotecznego z powodu niskiej zdolności kredytowej. 

Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank kredytujący po pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych. Osoby nieposiadające zdolności kredytowej mogą skorzystać z programu Konto Mieszkaniowe.

Kredyt dla młodych — jakie banki

Aby skorzystać z programu, należy zwrócić się do banku, który przystąpił do programu rządowego.

Do programu Bezpieczny Kredyt 2% przystąpiło wiele banków, w tym m.in.:

 • Bank PEKAO S.A.
 • Alior Bank S.A.
 • Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS
 • Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie
 • mBank S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A. i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem S.A.
 • VeloBank S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Aktualna lista banków znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bezpieczny kredyt — czas oczekiwania

Czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu Kredytu dla młodych może różnić się w zależności od kilku istotnych czynników. Chociaż banki są zobowiązane do wydania decyzji w ciągu trzech tygodni od złożenia wniosku, w praktyce ten okres może być dłuższy. 

Na czas oczekiwania wpływają między innymi:

 • Kompletność i poprawność dokumentów — dokładnie i poprawnie wypełnione dokumenty mogą przyspieszyć proces decyzyjny.
 • Dostępność nieruchomości do kontroli — przeprowadzenie oceny wartości nieruchomości jest ważnym elementem procesu kredytowego i może wpłynąć na czas oczekiwania.
 • Duże zainteresowanie programem — popularność programu może skutkować większym obciążeniem procedur bankowych, co może wydłużyć czas oczekiwania.

Proces uzyskania decyzji o przyznaniu kredytu może zająć od kilku dni do nawet kilku tygodni, w zależności od wymienionych czynników oraz ogólnej wydajności procedur bankowych.

Pytania i odpowiedzi

Program Bezpieczny Kredyt 2% budzi wiele wątpliwości wśród potencjalnych kredytobiorców. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 1. Czy mogę skorzystać z Kredytu dla młodych, jeśli jestem współwłaścicielem mieszkania lub domu?

Posiadanie prawa własności do lokalu mieszkalnego dyskwalifikuje skorzystanie z programu. Wyjątki stanowią sytuacje, gdy kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe:

 • nabyła nie więcej niż jeden lokal mieszkalny lub dom w drodze dziedziczenia, lub darowizny, ale zbyła je przed 18 rokiem życia,
 • nabyła w drodze dziedziczenia jedynie udział w lokalu lub domu, pod warunkiem że udział nie przekracza 50%,
 • posiada lub posiadała lokal mieszkalny, lub dom wyłączony z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego.
 1. Czy mogę skorzystać z programu, jeśli współmałżonek jest właścicielem mieszkania?

Posiadanie rozdzielności majątkowej nie wpływa na możliwość z korzystania z programu. Warunek pierwszego mieszkania jest konieczny w przypadku obojga małżonków.

 1. Czy obcokrajowcy mogą skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%?

Program jest dostępny również dla obcokrajowców. Warunkiem jest prowadzenie gospodarstwa domowego na terytorium Polski oraz osiąganie dochodów w polskiej walucie. Jeśli obcokrajowiec posiada gospodarstwo domowe poza granicami Polski, wówczas może ubiegać się o finansowanie wspólnie z osobą posiadającą obywatelstwo polskie.

 1. Czy mogę skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%, jeśli pracuję za granicą i zarabiam w innej walucie?

Jeśli pracujesz za granicą i zarabiasz w innej walucie niż polski złoty i nie posiadasz dochodów w PLN, które kształtują wystarczająco wysoką zdolność kredytową względem wnioskowanej kwoty, nie będziesz mógł skorzystać z kredytu dla młodych.

 1. Czy mogę prowadzić działalność gospodarczą w nieruchomości zakupionej za pomocą Bezpiecznego Kredytu 2%?

Nie można prowadzić działalności gospodarczej w nieruchomości zakupionej za pomocą Bezpiecznego Kredytu 2% do czasu spłaty gwarancji udzielonej przez BGK. Ograniczenie to dotyczy również rejestracji adresu działalności gospodarczej w mieszkaniu lub domu sfinansowanym z tego kredytu.

Jednak, jeśli kredytobiorca nie korzystał z gwarancji wkładu własnego lub spłacił kapitał w wysokości odpowiadającej gwarancji, możliwe jest zarejestrowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w danej nieruchomości. Warunkiem jest, aby działalność gospodarcza nie przeszkadzała w zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych w nabytej nieruchomości.

Podsumowanie

Zakup mieszkania lub domu jest znaczącym wyzwaniem, szczególnie dla młodych ludzi. Program Bezpieczny Kredyt 2% to wsparcie, które umożliwia uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, jej budowę lub dokończenie rozpoczętej budowy. Program wpływa na zdolność kredytową, zwiększając ją średnio o około 30%. Dostępny jest dla osób do 45 roku życia, które nie posiadają i nigdy nie posiadały własności domu lub mieszkania.

Jakub Świder

Jakub Świder

Pełen optymizmu i energii miłośnik sportów siłowych. Ze sprzedażą związany od początku swojej kariery zawodowej. Pasjonat rynku nieruchomości z dużym doświadczeniem w branży. Komunikatywność oraz wytrwałość pozwalają mu osiągnąć postawione sobie cele oraz nawiązywać nowe znajomości. Stale poszerza swoje horyzonty i doskonali umiejętności sprzedażowe, dlatego też w minionym czasie wyróżnił się jako lider sprzedaży w branży nieruchomości. Każde spotkanie i kontakt z klientem traktuje indywidualnie. Potrafi doskonale słuchać i rozumie potrzeby swoich kontrahentów co pozwala mu w pełni zrealizować ich oczekiwania.

Skontaktuj się z nami!